ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ กระดาศชำระม้วนเล็ก , กระดาษชำระม้วนใหญ่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ นายทรงศิลป์ ซื้อสัตย์ พนักงานวัสดุ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5280
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/01/2558
 • หมดเขต    23/01/2558
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294