ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและลานไถต.ฟ้าฮ่าม เชียงใหม่
 •     การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต เชียงใหม่ จัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสถานีไฟฟ้าและลานไถต.ฟ้าฮ่าม เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ท่ี่ แผนกจัดการงานโครงการก่อสร้างสายส่งและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามได้ที่ 0-5324-1018
 • หน่วยงาน    การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 1 (ภาคเหนือ) เชียงใหม่ ต.วัดเกต เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/01/2558
 • หมดเขต    //2558
 • อ่าน   237
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294