ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดทำห้องสมุดโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดทำห้องสมุดโดยใช้ตู้คอนเทนเนอร์ มอบให้กับโรงเรียนทาเหนือวิทยา อ.แม่ออน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 26 มกราคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5311-2733
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/01/2558
 • หมดเขต    26/01/2558
 • อ่าน   218
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294