ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านออนหลวย
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.แม่ออน เชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านออนหลวย ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.แม่ออน เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-9395
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลออนเหนือ อ.แม่ออน เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/02/2558
 • หมดเขต    06/02/2558
 • อ่าน   238
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294