ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 70 รายการ
 •     คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 70 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5394-5280
 • หน่วยงาน    คณะแพทศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   05/02/2558
 • หมดเขต    05/02/2558
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294