ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงอาหารและรั้วโรงเรียน
 •     โรงเรียนบ้านแม่อาว อ.ป่าซาง ลำพูน สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงอาหารและรั้วโรงเรียน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านแม่อาว อ.ป่าซาง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5355-5460
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านแม่อาว อ.ป่าซาง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   05/02/2558
 • หมดเขต    06/02/2558
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294