ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล
 •     เทศบาลตำบลแม่วาง จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล อาคารส้วมนักเรียน และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนเปา จำนวน 3 หลัง ติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่วาง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5383-0882 ต่อ 53
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่วาง
 • วันที่ประกาศ   06/02/2558
 • หมดเขต    16/02/2558
 • อ่าน   225
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294