ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนนวิชยานนท์
 •     สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนพร้อมระบบระบายน้ำถนนนวิชยานนท์ ผู้สนใจขอซื้อเอกสารได้ที่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 สำนักงานการคลัง สำนักเทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้จนถึง หรือสอบถามได้ที่ 0-5325-9085
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   06/02/2558
 • หมดเขต    /02/2558
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294