ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) พร้อมขนส่งจากเอกชน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุปูนเพื่อการเกษตร(โดโลไมท์) พร้อมขนส่งจากเอกชน ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2,000 ตัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5312-1171
 • หน่วยงาน    สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   11/02/2558
 • หมดเขต    12/02/2558
 • อ่าน   256
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294