ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้งปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่างและเหล็กดัด อาคารเรียนแบบตึก 2 ชั้น และแบบ สปช.105/29
 •     โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป.ลพ.เขต 1 อ.เมือง ลำพูน สอบราคาจ้งปรับปรุงซ่อมแซมประตูหน้าต่างและเหล็กดัด อาคารเรียนแบบตึก 2 ชั้น และแบบ สปช.105/29 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป.ลพ.เขต 1 อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5300-3556
 • หน่วยงาน    โรงเรียนบ้านศรีย้อย สพป.ลพ.เขต 1 อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   12/02/2558
 • หมดเขต    20/02/2558
 • อ่าน   226
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294