ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานรื้อถอนหลังคา และงานมุงหลังคากระเบื้อง
 •     โรงเรียนอนุบาลลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง ลำพูน สอบราคางานรื้อถอนหลังคา และงานมุงหลังคากระเบื้อง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนองศ์ธาดา และอาคารเก็ดตะหวา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนอนุบาลลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5351-1087
 • หน่วยงาน    โรงเรียนอนุบาลลำพูน ต.ในเมือง อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   12/02/2558
 • หมดเขต    23/02/2558
 • อ่าน   213
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294