ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมฝายต้นเดื่อ พร้อมประตูระบาย
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างซ่อมแซมฝายต้นเดื่อ พร้อมประตูระบาย ผู้สนตใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายพัสดุองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่25 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5399-5043
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/02/2558
 • หมดเขต    25/02/2558
 • อ่าน   255
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294