ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เมือง ลำพูน ประกวดราคาซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ช่วยดับเพลิง 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เมือง ลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5353-7478
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก อ.เมือง ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   12/02/2558
 • หมดเขต    18/02/2558
 • อ่าน   234
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294