ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 •     เทศบาลตำบลแม่ริม ถนนสันทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่ ประมูลจ้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ จ้างเหมาขนขยะมูลฝอยไปกำจัด (ครั้งที่ 2 ) ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่ริม ถนนสันทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5329-47613
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่ริม ถนนสันทราย อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   13/02/2558
 • หมดเขต    17/02/2558
 • อ่าน   249
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294