ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด จำนวน 21,100 ถุง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/10/2551
 • หมดเขต    30/10/2551
 • อ่าน   585
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294