ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม)
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 36,540 ถุง และ นมยูเอชที จำนวน 28,406 ถุง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ ส่วนการคลัง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลป่าตุ้ม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/10/2551
 • หมดเขต    30/10/2551
 • อ่าน   568
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294