ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อวัสดุฝึกในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน
 •     ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้อวัสดุฝึกในหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2552 รวม 8 สาขาช่าง จำนวน 267 รายการ ผู้สนใจขอรับรายละเอียดและเอกสารสอบราคาได้ที่ งานบริหารทั่วไป ชั้น 1 ตึกอำนวยการ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2551
 • หน่วยงาน    ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2551
 • หมดเขต    27/10/2551
 • อ่าน   544
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294