ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม)
 •     เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ดังนี้ นมพาสเจอร์ไรส์ จำนวน 15,470 ถุง และนมยูเอชที จำนวน 5,100 กล่อง ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลสันพระเนตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2551
 • หมดเขต    04/11/2551
 • อ่าน   605
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294