ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ
 •     คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกวดราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ ดังนี้ น้ำยาซักฟอก 730 ถัง , น้ำยาเสริมด่าง 1,278 ถัง , น้ำยาฟอกขาว 1,460 ถัง , น้ำยาล้างผ้า 55 ถัง , น้ำยาปรับผ้านุ่ม 1,095 ถัง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาได้ที่ หน่วยจัดหาพัสดุ สำนักงานเลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม ถึง 7 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2551
 • หมดเขต    07/11/2551
 • อ่าน   615
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294