ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์
 •     สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ ภายในสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุและยานพาหนะ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 29 ตุลาคม 2551
 • หน่วยงาน    สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/10/2551
 • หมดเขต    29/10/2551
 • อ่าน   733
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294