ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • ประมูลจ้างก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ บ้านนาเม็ง
 •     เทศบาลตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่ ประมูลจ้างก่อสร้างประปาขนาดใหญ่ บ้านนาเม็ง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองพัสดุ เทศบาลตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-7100
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่หอพระ อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/05/2558
 • หมดเขต    14/05/2558
 • อ่าน   187
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294