ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ สอบราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อ.ดอยเต่า เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5336-5336
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลดอยเต่า อ.ดอยเต่า เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/05/2558
 • หมดเขต    08/05/2558
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294