ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.
 •     เทศบาลเมืองต้นเปา ถนนสายบ่อสร้าง-สันป่าค่า ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุและทรัพย์สิน เทศบาลเมืองต้นเปา ถนนสายบ่อสร้าง-สันป่าค่า ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5333-8048
 • หน่วยงาน    เทศบาลเมืองต้นเปา ถนนสายบ่อสร้าง-สันป่าค่า ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/05/2558
 • หมดเขต    08/05/2558
 • อ่าน   208
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294