ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv จำนวน 8 ตัว
 •     สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv จำนวน 8 ตัว สอบราคาซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด cctv จำนวน 8 ตัว พร้อมอุปกรณ์ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-85311-2459
 • หน่วยงาน    สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 8 อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/05/2558
 • หมดเขต    07/05/2558
 • อ่าน   230
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294