ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จัดหาผู้เข้ามาดำเนินการประกอบกิจการร้านค้า ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์สวนสัตว์เชียงใหม่
 •     สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ จัดหาผู้เข้ามาดำเนินการประกอบกิจการร้านค้า ภายในอุทยานหลวงราชพฤกษ์สวนสัตว์เชียงใหม่ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานการเงิน ฝ่ายบริหารทั่วไป สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5322-1179
 • หน่วยงาน    สวนสัตว์เชียงใหม่ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/05/2558
 • หมดเขต    01/05/2558
 • อ่าน   242
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294