ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาประกอบอาหารมื้อกลางวันพร้อมขนมหวานหรือผลไม้
 •     เทศบาลตำบลแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ สอบราคาประกอบอาหารมื้อกลางวันพร้อมขนมหวานหรือผลไม้ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวัันที่ 12พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5384-9043
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลแม่แฝก ต.แม่แฝก อ.สันทราย เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   07/05/2558
 • หมดเขต    12/05/2558
 • อ่าน   206
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294