ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยทอดตลาด
 •     สำนักงานการค้าต่างประเทศ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ จำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยทอดตลาด ผู้สนใจติดต่อได้ที่ สำนักงานการค้าต่างประเทศ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันทนี่ 12 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5327-4672
 • หน่วยงาน    สำนักงานการค้าต่างประเทศ ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/05/2558
 • หมดเขต    12/05/2558
 • อ่าน   262
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294