ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนป่าลานประสิทธิ์วิทยา
 •     โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนป่าลานประสิทธิ์วิทยา ผู้สนจใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5331-2383
 • หน่วยงาน    โรงเรียนเทศบาลตำบลทุ่งต้อม อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/05/2558
 • หมดเขต    19/05/2558
 • อ่าน   248
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294