ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมปรับปรุงห้องบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทันตกรรม เป็นอาคาร คสล.
 •     เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาต่อเติมปรับปรุงห้องบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทันตกรรม เป็นอาคาร คสล. ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ กองคลัง เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5385-2113
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   12/05/2558
 • หมดเขต    15/05/2558
 • อ่าน   219
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294