ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาครุภัณฑ์กรณีทดแทนประจำปีงบประมาณ 2558
 •     สอบราคาครุภัณฑ์กรณีทดแทนประจำปีงบประมาณ 2558 สอบราคาครุภัณฑ์กรณีทดแทนประจำปีงบประมาณ 2558 เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์ จังหวัดฮอด จำนวน 2 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สอบราคาครุภัณฑ์กรณีทดแทนประจำปีงบประมาณ 2558 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 4 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-53112500
 • หน่วยงาน    ศาลจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   19/05/2558
 • หมดเขต    04/06/2558
 • อ่าน   257
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294