ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์
 •     สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ เครื่องวัดระดับน้ำอัตโนมัติ จำนวน 8 เครื่อง และเครื่องอบไฟฟ้า จำนวน 2 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 27 ตุลาคม 2551
 • หน่วยงาน    สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16
 • วันที่ประกาศ   26/10/2551
 • หมดเขต    27/10/2551
 • อ่าน   581
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294