ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขาย วัสดุบริโภค(อาหาร)
 •     โรงพยาบาลลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขาย วัสดุบริโภค(อาหาร) จำนวน 13 ประเภท 165 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง ฝ่ายการเงินและพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลลำพูน
 • วันที่ประกาศ   26/10/2551
 • หมดเขต    03/11/2551
 • อ่าน   643
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294