ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน-ถนนลูกรัง
 •     องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดิน-ถนนลูกรัง ในส่วนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ โดยใช้ลูกรังซ่อมแซม หมู่ที่ 1-4 , 10-16,20 และหมู่ที่ 21 ผู้สนใจจิดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551
 • หน่วยงาน    องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   27/10/2551
 • หมดเขต    07/11/2551
 • อ่าน   581
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294