ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา ของโรงเรียนเทศบาล 1(ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)
 •     สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ทุ่งฟ้าบดราษฎร์บำรุง)ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5348-1765-7 ต่อ 34
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/05/2558
 • หมดเขต    29/05/2558
 • อ่าน   232
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294