ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อตู้สาขาโทรศัทพ์ จำนวน 1 รายการ
 •     โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อตู้สาขาโทรศัทพ์ จำนวน 1 รายการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-920226, 053-920200 ต่อ 260
 • หน่วยงาน    โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อ.เมือง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/05/2558
 • หมดเขต    28/05/2558
 • อ่าน   220
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294