ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา
 •     สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พกพา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5349-1365-7 ต่อ 34
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   21/05/2558
 • หมดเขต    02/06/2558
 • อ่าน   213
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294