ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถ.อินทยงยศ ลำพูน สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ,เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อใช้ในราชการของโรงพยาบาลแม่ทา ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลแม่ทา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-976-019 , 053-571-171 ต่อ 138
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถ.อินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/05/2558
 • หมดเขต    02/06/2558
 • อ่าน   212
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294