ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
 •     สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง , รถไฟฟ้า ขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน , รถไฟฟ้า ขนาด 5 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน ผู้สนใจติดต่อขอซิ้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0 5390 8300 49 ต่อ 73153 , 73156
 • หน่วยงาน    สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/05/2558
 • หมดเขต    29/05/2558
 • อ่าน   244
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294