ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อผลิตน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม
 •     ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาขุดเจาะบ่อผลิตน้ำบาดาล พร้อมเครื่องสูบน้ำแบบจุ่ม ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ถ.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5332-8470 ต่อ 13
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ถ.โชตนา เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/05/2558
 • หมดเขต    27/05/2558
 • อ่าน   208
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294