ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจัดสถานที่และกิจกรรมในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรและวิสาหกิจชุมชน
 •     สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจัดสถานที่และกิจกรรมในงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดงาน มหกรรมสินค้าเกษตรและวิสาหกิจชุมชน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-221209 ต่อ 17 , 053-221228
 • หน่วยงาน    สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/05/2558
 • หมดเขต    02/06/2558
 • อ่าน   202
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294