ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณืบันทึกภาพและสายสัญญาณเชื่อมต่อ ของโรงพยาบาลลำพูน
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถ.อินทยงยศ ลำพูน สอบราคาซื้อ ระบบโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณืบันทึกภาพและสายสัญญาณเชื่อมต่อ ของโรงพยาบาลลำพูน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถ.อินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/05/2558
 • หมดเขต    03/06/2558
 • อ่าน   226
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294