ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถ.อินทยงยศ ลำพูน สอบราคาจะซื้อจะขายวัสดุวิทยาศาสตร์ รายการน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อ/จ้าง พัสดุ โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5356-9100 กด 6003
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถ.อินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   22/05/2558
 • หมดเขต    02/06/2558
 • อ่าน   238
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294