ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาจักทำอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 •     โรงเรียนอนุบาลอบต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาจักทำอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ โรงเรียนอนุบาลอบต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5302-8141
 • หน่วยงาน    โรงเรียนอนุบาลอบต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   22/05/2558
 • หมดเขต    03/06/2558
 • อ่าน   239
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294