ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน
 •     ด่านศุลกากรเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ ด่านศุลกากรเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5345-5187
 • หน่วยงาน    ด่านศุลกากรเชียงดาว อ.เชียงดาว เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/06/2558
 • หมดเขต    10/06/2558
 • อ่าน   216
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294