ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือสื่อแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551
 •     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แม่ริม เชียงใหม่ สอบราคาจัดจ้างพิมพ์หนังสือสื่อแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ งานอำนวยการ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แม่ริม เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5389-0438
 • หน่วยงาน    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.แม่ริม เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   02/06/2558
 • หมดเขต    02/06/2558
 • อ่าน   172
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294