ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาซื้อ non contact tonometer เครื่องวัดความดัน ลูกตาแบบไม่สัมผัส จำนวน 1 เครื่อง
 •     ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน สอบราคาซื้อ non contact tonometer เครื่องวัดความดัน ลูกตาแบบไม่สัมผัส จำนวน 1 เครื่อง ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลลำพูน ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 หรือสอบถามได้ที่ 0-5356-9136
 • หน่วยงาน    ศาลากลางจังหวัดลำพูน ถนนอินทยงยศ ลำพูน
 • วันที่ประกาศ   02/06/2558
 • หมดเขต    10/06/2558
 • อ่าน   240
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294