ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการการก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
 •     สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อ.แม่แตง เชียงใหม่ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการการก่อสร้างบ่อพักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ การคลัง พัสดุ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อ.แม่แตง เชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5331-7398
 • หน่วยงาน    สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองก๋าย อ.แม่แตง เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   18/06/2558
 • หมดเขต    24/06/2558
 • อ่าน   170
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294