ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคางานจ้างปรับปรุงต่อเติมที่จอดรถยนต์สื่อสารดาวเทียม
 •     ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 เชียงใหม่ สอบราคางานจ้างปรับปรุงต่อเติมที่จอดรถยนต์สื่อสารดาวเทียม ติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 เชียงใหม่ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 053-112377 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 6 กรกฏาคม 2558
 • หน่วยงาน    ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต 7 ถ.โชตนา จ.เชียงใหม
 • วันที่ประกาศ   26/06/2558
 • หมดเขต    6/07/2558
 • อ่าน   225
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294