ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนาน 4 โครงการ
 •     เทศบาลตำบลสันนาเม็ง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนาน 4 โครงการ สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5339-8420 ตั้งแต่บัดนี้ 7 กรกฏาคม 2558
 • หน่วยงาน    เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/06/2558
 • หมดเขต    07/07/2558
 • อ่าน   253
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294