ข่าวประกวดราคา
ข่าวประกวดราคา
 • สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารก่อสร้างอาคารธนานุบาล เทศบาลสันป่าตอง
 •      สำนักงานเทศบาลสันป่าตอง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงอาคารก่อสร้างอาคารธนานุบาล เทศบาลสันป่าตอง สามารถติดต่อขอซื้อเอกสารได้ที่ สำนักงานเทศบาลสันป่าตอง หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 0-5335-5270 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2558
 • หน่วยงาน    สำนักงานเทศบาลสันป่าตอง ถ. อ้อมเมือง จ.เชียงใหม่
 • วันที่ประกาศ   26/06/2558
 • หมดเขต    08/07/2558
 • อ่าน   221
 • ผู้ส่ง   
 •    สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่
  49 ถ.ประชาสัมพันธ์ ถ.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5381-9105 โทรสาร 0-5327-5294